Technické údaje rohoží AstroTurf

Výška rohoží DMS a HP je 17 mm, váha rohoží: DMS je cca 2,4 kg /m2, HP 3,0 - 3,3 kg /m2.

AstroTurf

Teplotní odolnost -25 oC až + 45 oC. Při chůzi po rohoži při teplotě nižší než - 25 oC může hrozit její vylámání.

Nehořlavost podle DIN 54322 třídy 3. Jako volně položená rohož nepodléhá v ČR schvalování z hlediska požární bezpečnosti.

Schválena hlavním hygienikem ČR pod č.j. HEM 360-8.4.97/15015 dne 16.4.1997

Je-li rohož udržována v čistotě, není živnou půdou pro plísně a bakterie.

Lze jí snadno oplachovat nebo postřikovat libovolnými dezinfekčními prostředky při dodržení koncentrace a expoziční doby doporučené výrobcem dezinfekčního prostředku.

AstroTurf

Rohože nedegradují působením UV záření, jsou proti němu stabilizovány.

Rohože odolávají tukům, minerálním olejům, většině běžných rozpouštědel, kyselinám i louhům (podrobnosti Vám rádi sdělíme na vyžádání).